موسسه غیردولتی جوانان صدف بوشهر

شرح فعاليت هاي موسسه غیردولتی جوانان صدف بوشهر...

از سوی دبیرخانه دهمین جشنواره تئاتر استانی ماه واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان بوشهر و پس از ارزیابی توسط فرید میرشکار و حسین منصوری، تعداد 9 نمایشنامه به بخش بازبینی راه پیدا کردند. 

به گزارش دریافتی سایت ایران تئاتر، این نمایش ها عبارت اند از:

"خط آتش"/ اسماعیل تنگسیری،

"چکمه های زرد خواب"/ کاظم ارجمند نیا،

"تفگ پر"/ غلامرضا خضری،

"آواز گنجشک ها"/ محمد فخرایی،

"سکوت کر کننده"/ حسین اسدی،

"در حال کندن پوست پیاز"/ لقمان بحرانی،

"خانه سرهنگ"/ اکبر کنعانی،

"بشیر"/ کریم آبادی

  "پل نو"/ فضل الله عمرانی.

نوشته شده در سه شنبه سوم اردیبهشت 1392ساعت توسط مدیر روابط عمومی واطلاع رساني| |

Design By : Night Melody